برچسب: منجیل آباد

گزارشی از وضعیت زندگی یک مرده شور

سید ابراهیم موسوی پیرمردی ۷۵ ساله از دیارکبودر آهنگ همدان وهمسرش نیز کودکی را در کربلای معلی سپری کرده و امروز نیز ساکن روستای منجیل آباد رباط کریم هستند.