برچسب: رباط کریم

روستای پیغمبر رباط نیوز گزارش می دهد؛

روستایی در شهر رباط کریم که پیش از آن نامش محمدآباد بوده و به دلیل همجواری اش با بقعه ای از مردان صالح خدا نامش به پیغمبر تغییر یافته و امروز نیز آباداست.

index

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم تصریح کرد: سرانه ورزشی در رباط کریم حال خوشایندی ندارد و زیر استانداردهای کشوری قرار دارد و حتی استان تهران نیز دارای شرایط مناسبی از این نظر نیست.

یک روز در شهر؛ گدایان شهر در چه حالند؟

این روزها چرخ بازار برخی ها در تب و تاب ناخوش اقتصادی خوب می چرخد، تنها با سوار شدن یک خودرو و رسیدن به یک مرکز شلوغ پول های ساعتی می گیرند و روزانه بقچه خود را خوب می بندند.