برچسب: حجت الاسلام محمدی نژاد

برجام در آخرین جام؛ آیا گرانی‌ها از سفره مردم می‌رود؟

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: عده ای نباید بگویند که این لطف آمریکا بود که پای میز مذاکرات نشست و برجام را به پایان رساند، رفع تحریم ها با استقامت مردم به دست آمد و از لطف آمریکایی نبود و نباید ما ممنون غربی ها باشیم.

امام جمعه رباط کریم گفت: کسانی که از آمریکا سخن می گویند و سابقه آن ها ایستادگی در برابر آمریکا است نباید به آن ها رای داد، مملکت ما امروز به ایستادگی نیاز دارد، آمریکا کف روی آب است و اگر مقاومت باشد آمریکا عقب نشینی می کند.