برچسب: حجت الاسلام محمدی نژاد

امام جمعه رباط کریم گفت:باید کالای داخلی مصرف کرد، استفاده از کالای ایرانی است که می تواند مشکلات کارگران بیکار ما را حل کند، با این عمل می توان گفت که دیگر هیچ کارگری بیکار نیست و هیچ سفره ای خالی نمی ماند.

امام جمعه رباط کریم گفت: امروز وضعیت آستان قدس رضوی در بهترین شکل ممکن قرار دارد و آقای رییسی از این ظرفیت بزرگ توانسته است در استانهای دیگر به مردم خوب کشور خدمات رسانی کند، به حق باید گفت آستان قدس رضوی خود یک دولت است که کارهای بسیار بزرگی را در کارنامه دارد.

برجام در آخرین جام؛ آیا گرانی‌ها از سفره مردم می‌رود؟

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: عده ای نباید بگویند که این لطف آمریکا بود که پای میز مذاکرات نشست و برجام را به پایان رساند، رفع تحریم ها با استقامت مردم به دست آمد و از لطف آمریکایی نبود و نباید ما ممنون غربی ها باشیم.

امام جمعه رباط کریم گفت: کسانی که از آمریکا سخن می گویند و سابقه آن ها ایستادگی در برابر آمریکا است نباید به آن ها رای داد، مملکت ما امروز به ایستادگی نیاز دارد، آمریکا کف روی آب است و اگر مقاومت باشد آمریکا عقب نشینی می کند.