برچسب: حجت الاسلام ترابی

امام جمعه رباط کریم در خطبه‌های نماز جمعه؛

امام جمعه رباط کریم گفت: نظارت درستی باید بر صدور مجوز و ادامه فعالیت سفره خانه های سنتی و قهوه خانه صورت گیرد تا هر فردی در این منطقه فعالیت نکند. این نوع اشتغال هیچ سودی نخواهد داشت.

امام جمعه رباط کریم گفت: موضوع امروز این شهر شورای شهر نیست که گروه گروه شده اند ، ما جلسات داشتیم با هر دو گروه شورا و حتی با تمام نفرات شورا جلسه‌ای داشتیم ، مشکل اصلی این شهرستان درگیری شورا نیست چرا خیلی از مسئولین شهرستان در شهرستان زندگی نمی کنند.