برچسب: برجام

بدون شک‌، هرگونه رسمیت بخشیدن به توافق مشترک ایالات متحده آمریکا و اروپا بر سر برجام، به مثابه تکمیل بازی واشنگتن در اعمال خواسته‌های خود به تروئیکای اروپایی خواهد بود.