برچسب: بدحجابی

سایت خبری رباط نیوز گزارش می‌دهد؛

موضوعی که این روزهاگریبان‌گیرجامعه شده و هر از چندگاهی چون زخمی کهنه سر باز زده و مردم را آزرده خاطر می‌کند بی حجابی برخی از بانوان هنگام رانندگی است، رفتاری که نه با شرع همخوانی دارد و نه با قانون کشور.

امام جمعه پرند گفت: چرا باید بیمارستان های ما وضعیت حجاب خوبی نداشته باشند، دولت باید پای کار بیایید و رعایت حجاب را در سمینارها، افطاری های ساده و… تبدیل به یک فرهنگ کند.

آیا در صندوقچه خاطرات آقای هاشمی که عضو هیئت مدیره این دانشگاه هستند، خاطره ایی در مورد تاکید امام بر امربه معروف ونهی از منکر پیدا نمی شود تا یک مسئول حراست اینچنین محکمات دین را به سخره نگیرد.