شهردار رباط کریم از توقف ریل باس در شهر رباط کریم به منظور جابجایی آسان و گسترش حمل و نقل ریلی در این شهر با دسترسی به خط سه متروی تهران خبر داد .

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مقامات و حتی رئیس جمهور آمریکا برای گرفتن یک عکس با وزیر خارجه ایران صدها نقشه می کشند تا یک عکس بیشتر بگیرند یا یک بار دیگر دست بدهند، چرا که بتوانند انقلاب ها و قیام های منطقه را آرام کنند و سلطه خود را بر این کشورها ادامه دهند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم پزشکی اعلام کرد که دیدار مرندی با صدام در راستای دعوت ایران از تمامی رؤسای جمهور کشورهای اسلامی برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی به صلاحدید رئیس‌جمهور وقت صورت گرفته بود.

دستگاه های تصمیم ساز و اندیشکده های استراتژیک آمریکایی دو دهه پیش پروژه ای را تحت عنوان SSR “Security Sector Reform” را که به معنای «رفرم اجزاء و قطعات قطاع امنیت»‌ است برای در هم شکستن محور مقاومت استارت زدند اما بزرگترین مشکلی که در خصوص انجام این پروژه به خصوص در ایران داشتند عدم دسترسی داخلی در جمهوری اسلامی ایران بود.

قائم مقام شواری فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج” موجب به چالش کشیدن مسائل شرعی می شود، گفت:معاونت امور زنان به جای مطرح کردن این مباحث اقدامی برای احقای حقوق از دست رفته خانواده قربانیان فاجعه منا کند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از ارائه سه خدمت تمدید و تعجیل موعد اعزام، درخواست صدور المثنی کارت معافیت و پایان خدمت و درخواست خروج از کشور به صورت اینترنتی همزمان با آغاز هفته ناجا خبر داد.