گفت وگوی دانا با هنرمندی که دیگر سیگار هم نمی فروشد/

آن زمان ولنجک بیابان بود و برای فیلمبرداری به آنجا رفتیم. قرار بود از یک تیر چراغ برق پایین بپرم و یک دیالوگ بگویم. از تیر که پایین پریدم، خوردم زمین و سرم شکست. تمام صورتم خونین شد. کارگردان می گفت چرا رویت را به سمت دوربین نمی کنی؟! کات داد و وقتی من را دید تعجب کرد.

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از سوی اداره کل کتابخانه های کشور در یک حرکت نمادین و زیبا مبادرت به افتتاح کتابخانه سیار در شهرستان رباط کریم شد.