صادرات تولیدات داخلی به کشورهای خارجی یکی از تاثیرگذارترین راه های رفع مشکلاتی چون بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است که با رونق صادرات قطعا می توان گشایشی در وضعیت نابسامان اقتصاد کشور به وجود آورد، با این حال هنوز علاوه بر تحریم ها مشکلات داخلی نیز موانعی بر سر راه رونق صادرات کشور است.

رئیس سابق شورای رقابت در خصوص ادعای تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه از سوی دولت گفت: مسئله امروز ما تورم نیست،‌ وگرنه دولت که تا کنون ادعا کرده است تورم را کاهش داده چرا باز هم رونق اقتصادی مشاهده نمی‌شود.