تحریم ها علیه ایران به حوزه فناوری و ارتباطات کشیده شد/ گوگل، اپل و اندروید برخی از برنامه ها و خدمات خود را از دسترس ایرانیان خارج کردند

وزارت امور خارجه آمریکا فروردین ماه سال جاری اعلام کرد این کشور تحریم هایی را علیه ۳۰ فرد یا شرکت خارجی به علت انتقال فناوری حساس به ایران برای برنامه موشکی این کشور یا به علت نقض کنترل صادرات بر ایران، کره شمالی و سوریه اعمال کرده است.

امیر کاظمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: توى این خشکشویى که فیلمبردارى میکردیم من مدام به کاظم سیاحى میگفتم اینجا جن داره و اون باورش نمیشد!

روایت کوکب محمدزاده، سرپرستار بیمارستان گلستان اهواز از سال های جنگ؛

محسن شش هفت ماهش بود. وقتی رفتم به او سر بزنم از خستگی گیج بودم و متوجه اتفاقاتی که دور و برم می افتاد نبودم. هر کاری کردم سینه ام را نگرفت. نمی دانم به خاطر استرس بود یا طولانی شدن دوری ام از او.

غربت با هجرت معنا پیدا می‌کند و دور از وطن و زادگاه برای هر کس به طریقی تعبیر می شود. اماغریبی و غربت دو مفهوم جدا هستند و وای به وقتی که غرق در غربت، غریب نیز افتاده باشی.

جلسه اعضای شورای شهر و کمیسیون فرهنگی شورای شهر رباط کریم با سازمانهای مردم نهاد،سمن ها و فعالین اجتماعی شهرستان رباط کریم ظهر امروز در رباط کریم برگزار شد.