غربت با هجرت معنا پیدا می‌کند و دور از وطن و زادگاه برای هر کس به طریقی تعبیر می شود. اماغریبی و غربت دو مفهوم جدا هستند و وای به وقتی که غرق در غربت، غریب نیز افتاده باشی.

جلسه اعضای شورای شهر و کمیسیون فرهنگی شورای شهر رباط کریم با سازمانهای مردم نهاد،سمن ها و فعالین اجتماعی شهرستان رباط کریم ظهر امروز در رباط کریم برگزار شد.

تشکل‌های اقتصادی جهادی خواستار شدند:

با توجه به فعالیت‌های اقتصادی جانبازان در جهت رفع مشکل بیکاری و کارآفرینی در کشور، اتاق بازرگانی حاضر به همکاری با آن‌ها نیست، و به دلیل تخلفات صورت گرفته از سوی اتاق، فعالان اقتصادی تقاضای تحقیق و تفحص از این مجموعه را دارند.