امام‌جمعه موقت تهران با بیان اینکه برای برون‌رفتن از تنگناهای اقتصادی نیازمند پیوند جریان‌های سیاسی هستیم، گفت: دولت از همه توان خود برای خلق و حدت جمعی استفاده کند.

نخستین‌ طرح رعد در سال ۹۷ و دهمین طرح از سوی پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح امروز چهارشنبه با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی اجرا شد.