سرویس: فرهنگی

امام جمعه موقت رباط کریم گفت: شهید مفتح به درستی می دانست که دشمن چه هدفی را در پیش می گیرد، حوزه و دانشگاه در کنار هم می توانند به بالندگی و رشد جامعه و کشورر کمک کنند و دشمن نیز در پی جدایی این دو نهاد علمی بود.

در سایه غفلت مسئولان؛

ایجاد و فعالیت دانش آموزان در کانال تلگرام در مدارس ممنوع است، اما ظاهرا برخی از مدارس به این مهم توجه نداشته و تمام راه‌های ارتباطی با دانش آموزان را به این شبکه اجتماعی ختم کرده اند.

امام جمعه رباط کریم گفت: آن‌ها می خواهند ایران را از ساخت موشک بالستیک منع می کنند و برنامه ریزی کرده اند تا برجام های ۲ و۳ اتفاق بیفتد، ما نباید حتی به اروپا اطمینان کنیم چون آنها هم در اخر از هم پیمان های امریکا هستند.