سرویس: فرهنگی

سردار نقدی بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیجیان در حوزه‌های فرهنگی تاکید کرد و مهم‌ترین نیاز عرصه فرهنگ در برهه کنونی را کادرسازی و تربین نیروهایی با تفکر بسیجی دانست. به گزارش پایگاه خبری رباط نیوز، سردار محمدرضا نقدی درباره چگونگی فعالیت‌های فرهنگی توسط بسیجی‌ها با توجه ویژه به دغدغه‌های رهبری در زمینه‌های فرهنگی که […]