سرویس: رباط کریم

فعالان رسانه‌ای در طوماری ضمن درخواست ثبت تاریخی این روز تاکید کردند: شور مردم در ادای احترام به نامداران گمنام دیروز، یعنی «شهیدان مظلوم غواص» نشان از آن دارد که این سرمایه‌های عظیم معنوی را باید قدر دانست.

با اینکه دستور کار رسمی امروز پارلمان توسط هیات رئیسه تغییر یافته بود اما با اصرار قاطبه نمایندگان بالاخره در دقایق پایانی جلسه، کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای با رای ۱۹۹ وکیل ملت به تصویب رسید.

شهردار رباط کریم از محصور کردن زمین های رها شده شهر به منظور زیباسازی و جلوگیری از بی نظمی در معابر عمومی وهمچنین اجتناب از مشکلات حاصله در اینگونه اماکن خبر داد .