سرویس: رباط کریم

امام جمعه موقت رباط کریم گفت: هر زمانی که موشکی از سوی یمن به عربستان سعودی اصابت می کند این ادعای ایرانی بودن موشک های یمن از سوی آمریکا تکرار می شود،این در حالی است که چنین ادعایی صحت ندارد و می دانند که مدرکی وجود ندارد.

جولان وانتی‌هایی که میوه های بی کیفیت را وارد خانه های مردم می کنند به وضوح در خیابانهای رجایی و فرهنگیان دیده می شود، جولانی که این روزها منجر به ورشکستی بسیاری از کاسبان محلی شده است.

امام جمعه موقت رباط کریم گفت: شهید مفتح به درستی می دانست که دشمن چه هدفی را در پیش می گیرد، حوزه و دانشگاه در کنار هم می توانند به بالندگی و رشد جامعه و کشورر کمک کنند و دشمن نیز در پی جدایی این دو نهاد علمی بود.