سرویس: رباط کریم

یک روانشناس بالینی:

یک روانشناس بالینی گفت: هر گونه تغییرات رفتاری در اعضای خانواده اعم از نوجوانان و جوانان را باید جدی گرفت چرا که ممکن است نشانه ای از مصرف آن ها به مواد مخدر باشد و براین اساس با رفتار متناسب و به موقع می توان در کاهش موارد اعتیاد موثر بود.

امام جمعه رباط‌کریم با تاکید بر ناتوانی دشمنان در مقابل قدرت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در این چهل سال دشمنان هر گونه اقدامی را در جهت مقابله با پیشرفت ایران اسلامی انجام داده اند، اگر هم اقدامی در بعضی عرصه ها انجام نداده اند نتواسته و توان انجامش را نداشته اند.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) رباط کریم خبرداد:

برزگر بیان کرد: در مجموع سه شهر شهرستان، بیش از ۷۰ میلیون تومان زکات فطریه نقدی جمع آوری شده است و انتظار می رود این رقم با شمارش صندوقهای مساجد به ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

خطیب جمعه رباط کریم خاطرنشان کرد : بحث عقب نشانی امریکا در مورد ایران مهم است، امریکا پس از اینکه نتوانست با تحریم های اقتصادی راهی را پیش ببرد به گونه اقدامات خود را نشان داد که آماده حمله نظامی به ایران است.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم گفت: بیش از ۷هزار نفر از مردم شهرهای رباط کریم، پرند و نصیرشهر با ۱۹۰ دستگاه اتوبوس به منظور تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل به حرم شریف ایشان اعزام خواهند شد.