سرویس: رباط کریم

امام جمعه رباط کریم گفت:باید کالای داخلی مصرف کرد، استفاده از کالای ایرانی است که می تواند مشکلات کارگران بیکار ما را حل کند، با این عمل می توان گفت که دیگر هیچ کارگری بیکار نیست و هیچ سفره ای خالی نمی ماند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم در این باره گفت: با عنایت به افزایش این گونه جرایم در سطح حوزه استحفاظی و مراجعه مالباختگان به این پلیس نیاز به آگاهسازی شهروندان از شگردهای جدید مجرمین از طریق رسانه ها و مطبوعات می باشد.

رییس پلیس انتظامی شهرستان رباط کریم از کشف ۲۲هزارنخ سیگار قاچاق در نصیرشهر رباط کریم خبر داد و تأکید کرد: رباط کریم یکی از مبادی ورودی کالای قاچاق در تهران است که به طور جدی پلیس با کالای قاچاق برخورد می کند.