سرویس: رباط کریم

رییس اداره دامپزشکی شهرستان رباط کریم و بهارستان خبرداد:

رییس اداره دامپزشکی گفت: در بازدید سر زده بازرسان بهداشتی این اداره ازیک کارگاه بسته بندی گوشت و مرغ در شهرک صنعتی نصیر شهرمقادیر زیادی سنگدان مرغ در سالن تولید واحد کشف شد.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان رباط کریم و بهارستان خبر داد:

رییس اداره دامپزشکی شهرستان رباط کریم و بهارستان گفت: طی همکاری این اداره با پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم ۱۴ تن کله پاچه غیر بهداشتی در یک سردخانه کشف و ضبط شد که این‌ها بدون تاریخ تولید و هویت مشخص بودند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران:

معصومه پرندوار، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران ابراز کرد: نگاه ما در حوزه روستایی نگاهی نیست که بخواهیم دست و پای شما را ببندیم. نگاه ما پیشرفت و توجه دولت به روستاها است‌ و در حقیقت شان روستایی ها باید رعایت شود.