بروز حریق در یکی از کارخانه های تولید رنگ واقع در شهرک صنعتی پرندک از توابع زرندیه ممکن بود با سرایت به واحدهای مجاور که عمدتا در حوزه صنایع شیمیایی فعال هستند به فاجعه منجر شود اما تلاش مدیریت بحران شهرستان و آتش نشانان مانع از آن شد.