رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تأکید کرد بسیج آماده مشارکت گسترده با وزارت بهداشت در راستای تشدید طرح شهید سلیمانی و طرح‌های لازم دیگر برای مقابله با ویروس کروناست.