رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات شهرستان رباط کریم گفت: برگزاری یک انتخابات صحیح و قانونی با پیشگیری از وقوع جرائم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در شهرستان رباط کریم شاهد خواهیم بود.