فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام باند ۵ نفره سارقان مسافرکش نما خبر داد و گفت: متهمان با ۲ دستگاه خودرو تحت عنوان مسافر‌کش طعمه های خود را انتخاب می کردند.