رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه ۳۰ سال و ۲۰ سال معطل مانده، جای هیچ دفاعی ندارد و بر این مسائل نظارت می‌کنیم، گفت:‌ بهبود وضعیت خوزستان نیازمند همکاری همه است و کافی است که اراده جدی داشته باشیم.