جلسه کمیته برنامه ریزی به ریاست فرماندار شهرستان رباط کریم با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران در محل فرمانداری برگزار شد.