امروز آنچه را که دشمنان انقلاب چشم انتظار آن بودند رقم نخورد، همان وعده انتقام از انقلاب اسلامی و تلاش برای ازبین بردن این انقلاب، مردم بار دیگر در سرمای زمستان ۴۱ سالگی انقلاب آمدند تا هم یاد انقلاب را گرامی بردارند و هم آن سردار شهید که جانش را در راه وطن عطا کرد و حالا نیز وعده انتقام سخت شدت گرفته است.

امام جمعه رباط کریم در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه:

امام جمعه رباط کریم گفت: متاسفانه امروز بعضی از افراد بحث مذاکره با امریکا را به میان می آورند اما باید بدانند که اگر چه دانسته و چه ندانسته این حرف را زده اند این سخن رد و باطل است مذاکره با قاتل سردار سلیمانی آیا این خواسته مردم است؟