معمای سه قتل طی سه روز در حالی روی میز قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت که هنوز سرنخی از عامل یا عاملان این پرونده های جنایی به دست نیامده است.