امام جمعه رباط کریم گفت: دولت مداران و مسئولین باید قدر این مردم را بدانند با این همه مشکلات پشت این نظام ایستاده اند و هر زمان دشمن اقدامی انجام داده مردم با حضور اگاهانه خود به دشمن ثابت کرده که مردم پشت این نظام انقلاب ایستاده اند .