فرمانده کل ارتش:

آنچه که به ارتش در تامین امنیت مرزها مربوط می‌شود تامین امنیت مرزهای غربی است و همانطور که می‌بینید با این همه اتفاقی که در سال‌های اخیر برای همسایه‌های غربی ما اتفاق افتاد، ارتش امنیت مرزهای غربی را به طور کامل حفظ کرد.

پس از حدود سه سال کش مکش بین شهرداری تهران با تاکسی های اینترنتی ، بالاخره دستورالعمل جدید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از سوی وزارت کشور ابلاغ شد. دستورالعملی که واکنش‌های متفاوتی را از سوی مدیران تاکسی‌های اینترنتی و البته مدیران شهری به دنبال داشت و بازار توئیت های جنجالی در این زمینه داغ شد.

استرالیا از لحاظ جمع هزینه دانشگاه و مخارج زندگی در رتبه نخست قرار دارد؛ به طور میانگین هزینه تحصیل در کشور استرالیا در طی یکسال ۴۲هزار و ۹۳دلار است؛ هزینه دانشگاه برای یک دانشجو در این کشور ۲۴هزار و ۸۴ دلار است که باید در طی یکسال پرداخت شود.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره اینکه تاکنون مسئولی ترور بیولوژیک شده است؟ گفت: دو موردی مطرح شد که نمی‌خواهم اسم آن را ببرم، این دو مورد را کامل بررسی کردیم. بنابر پرونده پزشکی آنها و مطالعات و کارهای کارشناسی که انجام دادیم، از نظر ما ترور بیولوژیک نبود.