حدود سه سال قبل «میثم» در سانحه رانندگی از ناحیه صورت بشدت مجروح شد. جراحات وارده به‌صورت پسر جوان به حدی شدید بود که به تشخیص پزشکان نیاز به جراحی سنگین ترمیمی داشت.

اوایل هفته جاری گزارش تصادف مرگباری در محور کوزران به روانسر به پلیس گزارش شد. با اعزام تیم تحقیق به محل، مأموران دریافتند مردی ۶۰ ساله در تصادف با خودروی پیکان بدون پلاکی در حاشیه جاده بشدت مصدوم و در مسیر بیمارستان جان باخته است.