انوش معظمی گفت: در سریال «از یاد‌ها رفته» به ایفای نقش پرداختم، البته نقشی که در ابتدا به من پیشنهاد شد با نقشی که بازی کردم زمین تا آسمان تفاوت داشت، زیرا این سریال با مشکل بودجه روبرو شد.

ترامپ بعد از گلف بازی در ویرجینیا از قیافه و تیپ جدید خود رونمایی کرد. وی قبل از سفر به اروپا کمی گلف بازی کرد و سر راه خود به کلیسایی در ویرجینیا رفت تا به قربانیان حادثه تیراندازی در ساختمان شهرداری ادای احترام کند.

انوش معظمی گفت: در سریال «از یاد‌ها رفته» به ایفای نقش پرداختم، البته نقشی که در ابتدا به من پیشنهاد شد با نقشی که بازی کردم زمین تا آسمان تفاوت داشت، زیرا این سریال با مشکل بودجه روبرو شد.