سرهنگ پور سعادت در گفت وگو با رباط نیوز؛

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم گفت: افرادی که در داخل خودروها اقدام به کشف حجاب می کنند از طریق سامانه، پلاک خورو آنها خوانده شده و به آنها پیامکی ارسال می شود تا این اقدام را دیگر انجام ندهد و در صورت تکرار با آنها برخورد جدی شده و به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.