در جلسه هم اندیشی نقش رسانه در اجتماعی شدن سلامت در رباط‌کریم مطرح شد؛

رییس بیمارستان رباط‌کریم گفت: بخش ipdو پذیرش بیماران خارجی در جهت توسعه توریسم درمانی در درست اقدام است که در این رابطه ۱۱ تخت بیمارستانی اماده خدمت به بیماران خارج از کشور خواهند بود.