وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: مهاجرت دانشجویان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور به دلیل وجود دوره‌های با کیفیت آموزشی در مقطع دکتری در حد چشمگیری کاهش یافته است.

بچه‌ها پوتین‌هایشان را هماهنگ زمین می‌زدند و پیش می‌رفتند. کم‌کم شعار مرگ بر شاه گفتیم و اینجا بود که مأموران حکومت نظامی ریختند و به طرف ما تیراندازی کردند. دو دسته نظامی با هم درگیر شده بودند.

حضور خودروی مرسدس بنز (Mercedes Benz 230SL ) مدل ۱۹۷۱میلادی که به دلیل کمیاب شدن آن در دنیا، این روزها ارزش بسیاری پیدا کرده است.