محاکمه زنی ۱۶ ساله که با همدستی مردی غریبه شوهر خود را کشته بود در حالی در دادگاه کیفری برگزار شد که قضات دادگاه مرد جنایتکار را به قصاص و زن را به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کردند.

پس از پایان اردوی بازیکنان تیم ملی ایران پیش از شروع جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ در قطر، جمعی از ملی پوشان به گشت و گذار در دوحه پرداختند. شاگردان کی روش روز گذشته قطر را به مقصد امارات ترک کردند.