فرماندار رباط کریم در شورای اداری این شهرستان که در فرهنگسرای رباط کریم برگزار شد ابراز کرد: هیچ مدیری نباید در ایام سرمای زمستان، شهرستان را ترک کنند بلکه باید در این شهر بماند تا اگر جلسه ای باشد حضور پیدا کنند.

امام جمعه رباط کریم در شورای اداری شهرستان رباط‌کریم گفت: بیایید شهر عقب نگه داشته رباط‌کریم را کمک کنید، باید دلمان برای شهر بسوزد و هرکسی علم مخالفت را بلند کند او دروغ می گوید چرا که نه درد دین دارد و نه درد مردم.

“او نگاهش را به ارث گذاشت” زندگینامه داستانی سرلشکر شهید “حسن آبشناسان” به قلم گلستان جعفریان با هدف گذاری گروه سنی نوجوانان از طریق انتشارات سوره مهر به چاپ و نشر رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار گفت: خواستگار مزاحمی که با سوء استفاده از تصاویر خصوصی خانم گرمساری در اینستاگرام برای وی ایجاد مزاحمت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

وزیر کشور گفت: در برخی از حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت خُرد با افزایش آمار مواجه بودیم که این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.