فرمانده حفاظت سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: امروز مشکلاتی مشکلاتی در کشور وجود دارد اما این جنگ روانی و بی مسئولیتی است که مشکلات را ایجاد کرده است و گرنه وضعیت ما از هشت سال دفاع مقدس کمتر نیست، به طور قطع دشمنان به دنبال شکنندگی مردم هستند که مردم باید در این باره ایستادگی کنند.