فوتبال، چیزی فراتر از یک ورزش است. توپ چهل تکه‌ای که زندگی را برای عاشقان آن، دوباره معنا می‌کند.

مزدی که 10 سال دیرتر پرداخت می شود

تقوی نژاد در آن ایام که اسرائیل و امریکا و معاندان برای برافروختن آتش آشوب در تهران کف می زدند و دود این اقدامات به چشم مردم می رفت، نه تنها به عنوان یکی از سینه چاکان کروبی اعلام برائت نکرده بود بلکه بر خلاف دیگر هم حزبی هایش حمایتی هم از آنها نکرده و ترجیح داد تا با در پیش گرفتن راه سکوت، آینده خود را به خطر نیاندازد!