مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار برای تسهیل اقدامات پیشگیرانه دولت طرح ها و پیشنهاداتی را در نظر دارد .که می توان از آنها تحت عنوان آماده باش مجلس برای مقابله با تحریم ها دانست. طرح هایی که هر یک به نوبه خود می تواند اولا از آسیب های احتمالی تحریم های جدید آمریکا جلوگیری کرده و از طرفی دیگر، …

در مراسم 13 آبان ماه؛

امام جمعه رباط کریم گفت: اینکه آمریکا ۱۳ آبان را فرارسیدن آغاز تحریم های همه جانبه می داند دروغ است، هیچ تحریمی نمانده که آمریکا اجرایی نکرده باشد و در حقیقت دست آنها خالی مانده است.