جشن زعفران در روستای منجیل آباد با حضور فرماندار شهرستان رباط کریم،سید محمدمیرزمانی شهردار،صمد حسینی بخشدار،رئیس شورای شهر، دهیار منجیل آباد و حضور پررنگ مردم شهرستان برگزار شد.