خودروها هم مثل آدم‌ها، عمری دارند؛ عمرشان که تمام می‌شود، باید در گوشه‌ای اسقاط شوند. البته ماشین‌های اسقاطی، قطعات خوبشان جدا می‌شود و آهن‌پاره‌هایشان گوشه‌ای انداخته می‌شود؛ آهن‌پاره‌هایی که شاید روزی به‌صورت قراضه فروخته و ذوب شوند تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح جزئیات مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفت: از این پس کشت برنج تنها در دو استان گیلان و مازندران انجام شده و سایر استانهاطی سه سال متوقف خواهد شد.

معاون اجتماعی استان همدان با اشاره به درگیری در یکی از نمایندگی‌های خودرو، گفت: اختلاف حساب مالک این نمایندگی با دو مشتری و عدم عمل به تعهداتش به درگیری و در نهایت قتل و مجروحیت آنان منجر شد.