عباس معبودی

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم گفت: علی رغم تأکیدات چندباره این فرهنگیان، هنوز انجمن اهل قلم مکانی ثابت ندارد و اجاره نشین آموزش و پرورش رباط کریم است، با اینکه درباره زمین و یا یک ساختمان جداگانه با مسئولان صحبتهایی شده است اما هیچ کدام عملی نشده است.