امام جمعه موقت رباط کریم گفت: : دشمنان انقلاب یک روز را در صحرای طبس و روزهای دیگر را در استانهای کردستان و آذربایجان و دیگر شهرها به سر می بردند، آنها می خواستند انقلاب نوپای ایران اسلامی را از بین برده اما دیدند که خدای متعال چگونه آنها را خوار و ذلیل کرد.