سیدمحمود رضوی نوشت:‌ آخرین بار قبل از سفرم به دیدارش رفتم ، از کارهایم پرسید و دلش میخواست آنها را ببیند، درد داشت اما در همان اوج درد حال رفقا از جمله آقا بهروز شعیبی را جویا شد و از دارکوب پرسید.

امام جمعه موقت رباط کریم گفت: : دشمنان انقلاب یک روز را در صحرای طبس و روزهای دیگر را در استانهای کردستان و آذربایجان و دیگر شهرها به سر می بردند، آنها می خواستند انقلاب نوپای ایران اسلامی را از بین برده اما دیدند که خدای متعال چگونه آنها را خوار و ذلیل کرد.