تصاویر زیر حاوی عکسهایی از وضعیت کوچه و خیابان های پرند و رباط کریم است که پس از بارش برف هنوز به حالت قبلی مانده و هیچ مسئولی دست به کارنشده است.

3 روز پس از بارش برف در رباط کریم؛

پس از گذشت سه روز از بارش برف در شهرهای پرند، رباط کریم و نصیرشهر حالا نه تنها برف موجب ناخشنودی مردم گشته بلکه بسیاری از مردم از حضور به موقع در محل کار ناتوان مانده و برخی دیگر هرگز به محل کار یا زندگی‌اشان نرسیدند.