عصر جمعه و یک بار دیگر در ورزشگاه ثامن، پدیده و سیاه جامگان، دو تیم مشهدی لیگ برتر برای هفتمین بار دربی مشهد را در لیگ برتر برگزار خواهند کرد.