مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: ما در مجموع در سایتهای مسکن مهر بر اساس نقشه ی کاربری اراضی در طرح جامع مصوب شورای عالی معماری شهرسازی کشور، فضاهایی را که برای آموزش در نظر گرفته شده و با مجوزی که از وزیرمسکن وراه وشهرسازی و مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید در مجموع ۲۲ مدرسه را هدف گذاری کردیم.

در حالی که این روزها همزمان با ورود دانشجویان جدیدالورود انتظار می رود فضای دانشگاه های استان قم محیطی کاملا علمی و آرام باشد،اما نه تنها این مهم حاصل نشده است بلکه دانشگاه به جولانگاه سران فتنه ای تبدیل شده است که خسارت های جبران نشدنی را به ملت ایران و نظام اسلامی وارد کردند.

سید شمس الدین حسینی اظهار داشت:شخصی از خزانه خالی گفته بود در حالی که در سال ۹۲ پرداختی های خزانه ۴۲درصد بیشتر از سال ۹۱ بود چطور خزانه خالی بوده است؟سال گذشته پرداختی های خزانه ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بود ،چرا باید اظهار عجز کنیم؟ این خلاف روحیه اقتصاد مقاومتی است.