سردار نصیری گفت: نباید احساس کرد که آمریکا تغییر کرده، او همان خباثت گذشته را دارد و در تفکر خود پرورش می دهد، آمریکا تغییر ساختار و فکر نداده، جنایات کثیف منطقه تماما براساس فکر آمریکا بوده و گروه های تکفیری نتیجه این تفکر است.

خطیب جمعه نصیرشهر:

امام جمعه نصیرشهر گفت: در اربعین سال گذشته، بیش از بیست میلیون زائر از هشتاد کشور جهان در کشوری جنگ‏زده به زیارت رفتند و حتی اتفاق کوچکی رخ نداد، این در حالی است که آل سعود توانایی لازم برای اداره سرزمین وحی را ندارد.