لوازم آرایشی به عنوان یکی از اقلام پر مصرف خانوارهای ایرانی به شمار می رود بطوریکه افراد حاضر نیستند بدون استفاده از این لوازم در جمع حاضر شوند و عدم استفاده از آن را به عنوان نقص و عیبی در خود تلقی می کنند.

آن زمانی که امام روح الله نامه خود را خطاب به گورباچف نگاشتند و آن را به همراه هیاتی به سوی کمونیست ها روانه کردند، شاید عده ی قلیلی بودند که معتقد به تحقق پیش بینی حضرت روح الله درباره فروپاشی شوروی و به موزه های تاریخ پیوستن کمونسیم، داشتند، اما دیر سالی نگذشت که این پیش بینی محقق شد، حتی آمریکا که چالش مقام کدخدایی با شوروی را داشت، تصور این تحقق را نداشت، این امر محقق شد و نبود جز پشتوانه وعده ی صدق الهی و ایمان راسخ به این موعود ها.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم صبح امروز جمعه در آتش سوخت و خاکستر شد.این آتش سوزی در شرایطی مهار شد که نیروهای آتش نشانی قشم در عملیات امروز بدون تجهیزات ایمنی همچون لباس، کلاه و دستکش مخصوص در عملیات اطفاء حریق حضور داشتند و از تانکرهای انتقال آب شیرین جزیره برای پر کردن مخازن ماشین های آتش نشانی حین انجام عملیات استفاده می شد.