انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی نصیرشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری نصیرشهر، انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی نصیرشهر روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۲ در محل سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردید که در این راستا اکبر نصیری با کسب حداکثر آراء ( ۷ رأی ) به عنوان رئیس شورای اسلامی نصیرشهر انتخاب شد.