چند درصد از زنان و مردان ایرانی مجرد هستند؟

بررسی جدول های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد ۳۴.۴درصد مردان و ۲۶.۲ درصد زنان ۱۰ سال به بالا مجرد مانده و هرگز ازدواج نکرده اند.

به گزارش رباط نیوز به نقل از ایرنا، بررسی جدول های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد ۳۴.۴درصد مردان و ۲۶.۲ درصد زنان ۱۰ سال به بالا مجرد مانده و هرگز ازدواج نکرده اند.

بر پایه نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۶۳.۳ درصد مردان و ۶۴.۳ درصد زنان ۱۰ سال به بالا در کشور ازدواج کرده اند.
در سال ۱۳۹۰، ۶۰ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان ۱۰ سال به بالا ازدواج کرده بودند.

این شاخص در سال ۱۳۸۵ برای مردان ۵۴.۶ درصد و برای زنان ۵۶.۷ درصد بود.

* آمار طلاق
از سوی دیگر، نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش طلاق در این سال خبر می دهد؛ به طوری که ۱.۲ درصد مردان و ۲.۲ درصد زنان بالای ۱۰سال طلاق گرفته اند.
آمار طلاق در سال ۱۳۹۰ برای مردان ۰.۷ و برای زنان ۱.۴درصد بود.
در سال ۱۳۸۵ بی همسری به دلیل طلاق برای مردان ۰.۵درصد و زنان ۰.۹ درصد ثبت شد.
مقایسه آمارهای سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ نشان می دهد در ۱۰سال گذشته میزان طلاق در مورد زنان بیش از ۲برابر (از ۰.۹ به ۲.۲درصد) شده است.

این میزان برای مردان نیز به بیش از ۲ برابر (از ۰.۵به ۱.۲درصد) رسیده است.

* فوت همسران
همچنین نتایج سرشماری نشان می دهد بی همسری به دلیل فوت همسر برای مردان در سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ همواره یک درصد اما برای زنان به ترتیب ۷.۳، ۷.۴ و ۶.۵ درصد بوده است.

همچنین بر پایه نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ افزایش ازدواج در این دوره رخ داده است.

جمعیت دهه ۶۰ که اکنون مهمترین بخش جمعیتی در هرم سنی کشور را تشکیل می دهند به سن ازدواج رسیده اند.
متولدان دهه ۷۰ نیز در معرض ازدواج قرار دارند.

بنابراین پیش بینی می شود رشد جمعیت ایران در این دوره مثبت بماند؛ هر چند میزان موالید نسبت به سال های گذشته با اندکی کاهش روبرو شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *