زهرا مصطفوی مطرح کرد:

واکنش جالب امام به سقوط رادیو و تلویزیون

روز ۲۱ بهمن که عصر هنگام، ظاهراً رادیو و تلویزیون گرفته شد امام سرشان را آورده بودند پایین که رادیو را با دقت گوش کنند، اصلاً یکدفعه از جا پریدند و گفتند «تمام شد، تمام شد!»

به گزارش رباط نیوز، روز ۲۱ بهمن که عصر هنگام، ظاهراً رادیو و تلویزیون گرفته شد امام سرشان را آورده بودند پایین که رادیو را با دقت گوش کنند، اصلاً یکدفعه از جا پریدند و گفتند «تمام شد، تمام شد!»

به گزارش فارس، روز ۲۱ بهمن که عصر هنگام، ظاهراً رادیو و تلویزیون گرفته شد، من آنجا خدمت امام بودم. می‌توانم به جرأت بگویم که من بعد از آن دیگر شادی آنچنان در چهرۀ ایشان ندیدم. چون سقوط رادیو واقعاً یعنی سقوط نظام، چون رادیو و تلویزیون را همۀ ایران و در همۀ شهرها می گیرند.
امام سرشان را آورده بودند پایین که رادیو را با دقت گوش کنند، اصلاً یکدفعه از جا پریدند و گفتند «تمام شد، تمام شد!» و من آن موقع متوجه اهمیت این سقوط – آزاد شدن رادیو و تلویزیون – نبودم، اما بعدها این نکته را فهمیدم، سقوط رادیو یعنی سقوط رژیم. به هر حال شادی که در صورت ایشان در آن لحظه بود، من باید بگویم که شاید دیگر ندیدم! چون در حقیقت پیروزی انقلاب را امام آن لحظه درک کردند.

دکتر زهرا مصطفوی – نشریه شاهد بانوان – ش ۱۴۹ – ص ۱۰

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *