قرارداد کارلوس کی روش تمدید شد

کارلوس کی روش با در نظر گرفتن ۴ شرط قراردادش را با فدراسیون فوتبال ایران تمدید کرد.

به گزارش رباط نیوز، بحث تمدید قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال ایران در ماه های اخیر از مهم ترین مباحث فوتبال کشورمان بود