اولین ورود روحانیت به سیاست بعد از آشنایی ایرانیان با غرب

عبدالله گنجی در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت:

به گزارش رباط نیوز،عبدالله گنجی در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت:

۲۴ اردیبهشت مصادف با فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو است.این فتوا و موضع به ظاهر امری  طبیعی می نماید اما ۱۲۷۰ شمسی یعنی ۱۲۷ سال پیش اولین ورود جدی مرجعیت شیعه به سیاسیت بعد از صفویه است.

اولین واکنش مرجعیت شیعه به رابطه ایران و غرب است و اولین چالش روحانیت برای حکومت است.

اولین سنجش قدرت اجتماعی یک روحانی در برابر قدرت مطلقه است و اولین بار انگلستان متوجه شد با یک نیروی مذهبی- اجتماعی در ایران مواجه است که هیچ یک از عوامل قدرت ظاهری را ندارد.

به تعبیر دیگر انگلستان اولین مقاومت بیرون از قدرت را در ایران مشاهده کرد. به تعبیر امروزی،جامعه مدنی آنروز با محوریت دین در مقابل حکومت و انگلستان مشترکا ایستاد.

البته قبل آن “احکام جهادیه” در جنگهای ایران و روس صادر شده بود که آن فراتر از حاکمیت و برای دفاع از کیان اسلامی و مسلمان بود.

این پدیده صرفا مربوط به رابطه مرجعیت و مردم نبود که اتفاقی دیگری هم  افتاده بود و شاه که از آغاز صفویه از سال ۹۰۷ قمری در تراز مرجعیت بود با شکست اخباریون و پیروزی اصولیون در قاعده مقلد- مرجع، دیگر همتراز علما نبود بلکه او نیز جز مقلدین بود .

به همین دلیل مرجعیت در درون بیت شاه بیشتر از خود او نفوذ داشتند.لغو قرارداد رژی اولین شکست حاکمیت از مرجعیت بود و قطعا دومین شکست قاطع ،رویارویی امام با غرب و پهلوی ها بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *